› Kontakt

Piekarnia Warmińska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Stefczyka 61, 14-500 Braniewo

NIP 582-12-91-283

tel./fax.55 243-48-36
biuro@warminska.pl Aktualności

Konkurs plastyczny

Miło nam poinformować, że w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie, pod patronatem Piekarni Warmińska zorganizowany został konkurs plastyczny pt. Nasz chleb powszedni. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział kilkudziesięciu uczniów z klas I-VI. Na zwycięzców - autorów najciekawszych prac plastycznych czekały atrakcyjne nagrody.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,CHLEB NASZ POWSZEDNI’’

Laureatami konkursu zostali:

 

W kategorii klas  I-III

I miejsce URSZULA SZELUGA, KL.II B

II miejsce FILIP SUCHORA, KL.III C

III miejsce WERONIKA SIKUT, KL.III D

 

wyróżnienia

ANASTAZJA MROCZEK- KL.I A, JULIA ANTONIAK -KL. I A, TOMASZ RYNKUN -KL.IA, KATARZYNA GORCZYCA -KL.II A, KAROLINA KRZEMIŃSKA -KL.II B, PIOTR KWILOSZ -KL.III C, ALICJA WŁASZYN -KL III C, EMILIA OSSOWSKA -KL.III D, MARTYNA DEMKOWICZ - DOBRZAŃSKA- KL.III D

 

W kategorii klas  IV-VI

I miejsce MARTYNA CIECHOWSKA VI A

II miejsce WERONIKA SĘCZYK VI C

III miejsce KLAUDIA SOSNOWSKA VI A

 

wyróżnienia

WERONIKA DZIEWIAŁTOWICZ- KL.VIA, LAURA SIERZPUTOWSKA- KL.VIA, NATALIA WNOROWSKA- KL.VI B, MONIKA TALAREK -KL.VI B ,ZUZANNA ZDANOWICZ- KL.VI B, ANNA KURZYŃSKA -KL.VI C, JULIA JAWORSKA -VI C, PAWEŁ WASZCZYK- KL.VI C, JAKUB TUCHAJ –KL.VI C

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  ,,CHLEB NASZ POWSZEDNI”

 

                                                                             &1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego(zwanego dalej Konkursem) pod tytułem ,,CHLEB NASZ POWSZEDNI”.

                                                                             &2

                                                          Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu  jest PIEKARNIA WARMIŃSKA  s.j.  położona w Braniewie przy  ul. Stefczyka 45,14-500 Braniewo ,nr tel.55 243-48-36 ,REGON 170340698, KRS 0000154612.

                                                                            &3

                                                                   Czas trwania

Konkurs będzie trwał  od 15.04.2014 do 27.06.2014 do godziny 15.00.

                                                                             &4

                                                                Zasady Konkursu

1.W Konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6  im. Jana Pawła II położonej przy ul. Konarskiego 13 w Braniewie.

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej pracy plastycznej ,a jej tematyką ma być  pieczywo -,,Chleb nasz powszedni’’.

3.Prace muszą być pracami własnymi ,wykonanymi specjalnie na potrzeby konkursu techniką dowolną .

4.Prace nie będą zwracane po zakończeniu konkursu .                                                                                                         

5.W konkursie nie mogą brać udziału dzieci Organizatora.

6.Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać :

-pracę konkursową

-zgodę rodzica lub opiekuna (formularz zgłoszeniowy ) na wykorzystanie przez Organizatora pracy plastycznej na potrzeby konkursu i potrzeby marketingowe Organizatora

-dane autora umieszczone na odwrocie pracy (imię ,nazwisko ,klasa ,wiek ).

8.Prace nie mogą naruszać norm społecznych i moralnych .

9.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu poprzez dostarczenie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                             & 5

                                                    Ocena prac konkursowych                                                                                           

1.Najlepsze prace  zostaną wybrane przez Komisję Konkursową ,która wyłoni :                                                    

-I, II ,III  miejsce  w kategorii klas I-III                                                                                                                    

-I, II, III miejsce  w kategorii klas  IV-VI                                                                                                                   

-6 wyróżnień.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w protokole Komisji Konkursowej i zostaną ogłoszone w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Braniewie przy ul. Konarskiego 13  oraz w   Internecie  na stronie  www.warmińska.pl.  w dniu  27.06.2014 r.

 

                                                                             &6   

                                                                        Nagrody                                                                                                                                        

1. Autorzy zwycięskich  i wyróżnionych prac dostaną dyplomy i nagrody rzeczowe.                                                        

2.Formą uhonorowania zwycięzców będzie wywieszenie  najlepszych prac na wystawach w sklepach firmowych Organizatora , opublikowanie na stronie internetowej  www.warmińska .pl   oraz umieszczenie na profilu PIEKARNI WARMIŃSKIEJ na   FACEBOOK.COM.                                                                                             

 

 

                                                                             &  7

                                         Prawo własności i prawo wykorzystywania prac

1.Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania i publikowania prac konkursowych na wystawach we własnych sklepach firmowych ,w siedzibie Organizatora  oraz na stronie internetowej  i na  profilu PIEKARNI WARMIŃSKIEJ  na FACEBOOK.COM.

2.Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji ,o których mowa w art.50 ustawy  z  dnia  4 lutego 1994r. o prawach autorskich  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24,poz.83)w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora  oraz w Internecie .

3.Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane w celu wyłonienia laureatów, przyznania nagród ,publikowania nazwisk przy wykonanych pracach w czasie wystawy w sklepach, w Internecie oraz w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora.

 

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie firmy PIEKARNIA WARMIŃSKA, na tablicy ogłoszeń SP6 w Braniewie przy ul.Konarskiego 13 oraz na stronie www.warminska .pl.

pozostałe aktualności

zobacz wszystkie ›
Warmińska, www.warminska.pl